Belønningskvalitet

Kort forklart handler dette om hvor stor motivasjon hunden har for å jobbe for forsterkeren. Det er viktig å finne ut hva som funker på din hund for å trene effektivt. Man kan teste både ulike godbiter og leker for å se hva hunden liker best, da det er hunden som bestemmer hva som er av høy nok verdi til å utføre atferden. Miljø kan også avgjøre hvor høy kvalitet det må være på forsterkeren. For eksempel kan fòret til hunden funke hjemme mens ute kan det hende man må ha noe med høyere verdi. 

Belønningsplassering

Hvor du velger å plassere belønningen når hunden gjør riktig atferd kan effektivisere treningen. I innlæringsfasen kan belønningsplasseringen hjelpe hunden til å skjønne hva som var riktig atferd. For eksempel om hunden skal ligge i senga belønner vi i senga for å forsterke at det er i senga den skal ligge eller om den skal ha poten på en target belønner vi på target. Hunden lærer seg fort hvor man vanligvis belønner. Om du trener “gå pent i bånd” og belønner alltid fra høyre hånd, vil hunden gå mot din høyre hånd når belønningsordet kommer. Derfor kan det være mer nyttig å belønne fra venstre hånd, da får du belønnet der du ønsker hunden skal være. Skal man lære hunden å gå rundt noe, kan man hjelpe hunden med å kaste godbiten litt rundt objektet. Etter hvert som hunden kan atferden kan man variere belønningen og jo mer variasjon man klarer, jo bedre er det. Hunden vil da bli mer oppmerksom for den vet aldri hvor belønningen kommer. 

Timing

Vi må forsterke på riktig tidspunkt for at hunden skal skjønne hva den blir belønnet for. Det kan være vanskelig å time riktig om man skal finne frem en godbit eller begynne å leke med hunden, da er det lettere å bruke belønningsord eller klikker (betinget forsterker) for så å belønne med godbit eller leke. Et belønningsord eller klikket skal fortelle hunden at den gjorde riktig atferd og nå er belønningen på veg. 

Kriterier

Et kriterium handler om hva hunden må gjøre for at vi skal belønne. Vi må sette kriterier slik at hunden mestrer så ofte som mulig. Synes hunden det er vanskelig, har vi gått litt fort frem og må derfor senke kriteriene slik at hunden mestrer atferden. Om vi ikke øker kriteriene, vil treningen stagnere. Noen ganger må vi heve og senke kriteriene i samme treningsøkt. Det kan også være at vi må senke kriteriene på en atferd hunden kan hjemme, da det er for mange forstyrrelser i andre miljø til at hunden mestrer. Her kan det være nyttig å skrive en kriterieplan hvor man har på forhånd tenkt ut stegene, så det kan være at man må justere disse etter hvert. 

Forsterkningsfrekvens

Dette handler om hvor lenge hunden må jobbe før den får forsterkningen. Frekvensen kan være kontinuerlig, fast eller variabel. Om frekvensen er kontinuerlig belønner vi hver gang hunden utfører atferden riktig. Den frekvensen er fin å bruke i innlæringsfasen da atferdens frekvens vil komme fort. Fast frekvens vil si at vi forsterker etter bestemt antall repetisjoner. For eksempel skal hunden legge seg 2 ganger før vi forsterker atferden. Variabel frekvens vil si at man belønner i ulikt tidsintervall. For eksempel kan man belønne “bli” etter 2 sekunder, 8 sekunder, 4 sekunder. Denne type frekvens gir oss atferd som er motstandsdyktig mot ekstinksjon. 

Similar Posts