Lokking

Med denne teknikken bruker vi gjerne en forsterker slik at hunden utfører den atferden vi ønsker. En forsterker er noe hunden ønsker å jobbe for. Det kan for eksempel være en godbit eller leke. Teknikken legger opp til at hunden mestrer og blir belønnet med forsterkeren, og dermed er denne teknikken en positiv læringsmetode. Etter hvert legger man til signalet man ønsker for den aktuelle atferden. Fordelen med denne teknikken er at den er enkel å ta i bruk for fører og hunden opplever sjeldent å mislykkes og atferden blir mer pålitelig. Ulempen er at hunden kan bli hjelpeavhengig, passiv og vi kan forsterke feil atferd. Med tanke på hjelpeavhengighet er det viktig at vi tester ønsket atferd etter noen runder med lokking for å se om hunden har skjønt det vi ønsker. Om hunden ikke utfører atferden av seg selv med noen repetisjoner må man fortsette med lokking en stund til og være tydeligere med signalet. Det vil variere fra rase til rase, individ til individ hvor lenge lokkingen må brukes så her må man bare prøve seg frem, men viktig at man fader ut lokkingen så fort man kan da hunden kan bli passiv fordi den venter på at den skal bli lokket og tenker lite selv for å komme frem til løsningen. Dermed har vi forsterket passiviteten til hunden og den tar ikke initiativ selv til å utføre atferden. Hunder er også flinke til å kjede atferden. Det vil si at om hunden legger seg ned når du sier “sitt” så finner du godbiten for å lokke den opp i sitt, kan hunden tro at den skal ligge og så sitte.  Lokking er en fin metode til å lære hunden grunnleggende ferdigheter som for eksempel sitt, ligg, stå, utgangsstilling og ulike triks som for eksempel slalom mellom beina, rull rundt og snurr. Husk å bruke belønningsord og tenke på belønningsplasseringen. Det kan du lese mer om HER 

Fange atferd

I løpet av en dag vil hunden utføre mange ulike atferder som den har i repertoaret sitt. Den sitter, kommer til deg, venter, bjeffer, ligger, slapper av og snurrer for å nevne noen. Jo mer vi forsterker (belønner) de atferdene vi ønsker av hunden, jo mer kommer hunden til å tilby disse. Etter hvert som hunden tilbyr atferden oftere og oftere kan vi bygge videre på dem. Fordelen med denne teknikken er at hunden vil ikke bli hjelpeavhengig da den er basert på at hunden gjør dette frivillig og så lenge hundeføreren er bevisst på at hunden lærer hele dagen er den ganske enkel å ta i bruk. Teknikken er sentral i klikkertrening og man vil få en hund som tar initiativ og tilbyr atferder. Ulempen er at disse atferdene må finnes i hundens repertoar fra før, men mye av den gode hverdagslydigheten som man ønsker kan fanges opp og forsterkes. Og ved at hunden tilbyr det frivillig gjør at atferden setter seg bedre hos hunden og blir mer pålitelig i og med at den må tenke mye selv. Å fange atferd er fint å gjøre i starten av innlæringen av mer komplekse atferder og mange kan få mange atferder “gratis” ved at man fanger hundens frivillige initiativ. Timing er viktig slik at vi forsterker riktig atferd. Les mer om timing HER. 

Observasjonslæring

Kort forklart handler denne teknikken om at hunden utfører ønsket atferd ved å se og herme etter en annen hund som utfører atferden. Dette er ikke en metode som funker bra på komplekse ferdighetsøvelser, men man har sett at hunder kan herme etter det den andre hunden får belønning for. Man bruker helst denne metoden i forbindelse med jakt og trekk. I jakt kan en uerfaren hund ta stand (sekundere) bak den mer erfarne hunden som står i stand. 

Tilrettelegging av miljø

Denne brukes ofte i kombinasjon med andre teknikker. Det er en fin metode å bruke for å lære inn en atferd uten å direkte påvirke atferden som man gjør med blant annet lokking. Fordelen er at sjansen for at hunden lykkes er høy og hunden utfører atferden riktig fra begynnelsen. For eksempel kan man få en rett og fin rygging ved at man begynner inntil en vegg eller mellom bordet og sofaen. Tilrettelegging av miljø er et hjelpetiltak og det vil derfor være viktig å ta bort dette slik at hunden ikke blir hjelpeavhengig.

Shaping

Med denne teknikken kan man forme en atferd gradvis nærmere sluttmålet. Hunden skal frivillig tilby atferd som vil si at det ikke skjer noe lokking eller annen påvirkning utenfra. Ved hjelp av denne teknikken kan vi få hunden til å utføre atferder som den ikke hadde i repertoaret tidligere ved å sette og øke kriteriene etter hvert som hunden nærmer seg korrekt atferd. Vi forsterker kun når den oppfyller kriteriene og om hunden ikke mestrer må disse kriteriene senkes. Her kan det være nyttig å lage en kriterieplan hvor man setter inn målsetning, nødvendige grunnferdigheter som hunden trenger og problemstillinger som kan dukke opp underveis. Det finnes ulike dimensjoner som kan forme atferd;

Form

Om hunden ikke har atferden i repertoaret sitt må vi shape formen og vi må finne et utgangspunkt hvor vi kan starte. For eksempel om hunden skal lære seg slalom mellom beina kan starten være at den bare ser mellom beina dine. 

Styrke/intensitet/tempo

Vi kan også shape styrke, intensitet og tempo på atferden vi ønsker. For eksempel kan vi shape hvor fort hunden setter seg ned på kommandoen. Først må vi forsterkere sitt i dens tempo, mens etter hvert kan vi forsterke når hunden gjør det litt fortere. Med samme prinsipp kan vi også øke intensiteten i drakamp ved at hunden får leken om den drar litt og dermed øke kriteriene for hvor hardt den må dra.  

Varighet/mengde/frekvens

For at vi skal kunne få en lengre varighet på atferden må vi først ha lave kriterier for så å øke etter hvert som hunden forstår hva som er riktig. For eksempel med gå pent i bånd så kan vi belønne etter 1 skritt , så kanskje 3 skritt osv. Det kan være lurt å variere tiden det før belønningen slik at hunden aldri helt vet når belønningen kommer. 

Latenstid

Dette handler om at vi kan shape inn hvor lang tid det tar før hunden utfører atferden vi kommanderer til. For eksempel kan vi holde fram hånda til en snutetarget, om vi mener det tar lang tid tar vi hånda bak ryggen igjen og prøver på nytt. Man kan sette kriteriet på 3 sekunder og forsterker om hunden klarer det og så 2 sekunder og forsterker det. 

Atferd i relasjon til stimuli

Vi kan også shape inn atferden i andre situasjoner og miljøer. Selv om den kan sitte når du står fremfor vil ikke det si at den kan det om du snur ryggen til eller den har kontakt med deg med andre hunder på en god avstand, men synes det er vanskeligere når de er nærme. Her kan det være du må øke kriteriene mer gradvis og i liten grad tilføye forstyrrelser for at det skal bli så likt som mulig for hunden. Det er da større sjanse for at hunden mestrer nytt miljø.

Fordelen med denne teknikken er at det er mange muligheter og man kan trene inn det meste. Man får en hund som tar initiativ i treningen og blir mer selvstendig. Atferden blir mer stabil og pålitelig, og hunden husker ofte disse atferdene lenge. Hunden vil delta frivillig og med god planlegging kan vi unngå at vi forlanger for mye av hunden. Og ikke minst, hunden trives med å kunne ta initiativ. Ulempene er at det stiller store krav til hundeføreren og man må legge opp treningen slik at hunden ikke blir frustrert. Om dette skjer må man enten gå ned på kriteriene eller bruke andre teknikker. 

Target

Denne teknikken er en mellomting mellom lokking og shaping. Den går ut på at hunden skal berøre et bestemt punkt eller objekt med en kroppsdel som er bestemt på forhånd. Punktet eller objektet hunden skal berøre blir lokking og klikket eller belønningsordet blir forsterkeren. I enkelte atferden kan det ta for lang tid til at hunden tilbyr atferden og derfor kan target være et hjelpemiddel på veien til en ferdig atferd. Fordelen med target er at det er en metode også nybegynnere klarer å få til, det er enklere å fjerne target enn lokking og dermed unngå hjelpeavhengighet, høyere fart i atferden og høy suksessrate. Ulempen er at hunden kan bli hjelpeavhengig om ikke targeten (for eksempel musematte i ruta) fjernes til rett tid. Dette er en fin metode å ta i bruk om man tenker man ikke klarer å fange den atferden man er ute etter eller om shaping blir for vanskelig. Om du vil prøve ut target finner du flere øvelser under online kurset “Aktivisering”. 

Fysisk håndtering

Denne teknikken går ut på at man tvinger eller fysisk rettlede hunden til å utføre atferden vi ønsker. Man har kanskje sett at man trykker hundens rumpe ned for å få hunden i sitt eller klyper hunden i øret for å legge apporten i hundens munn. Dette er noe hunden lærer svært lite av, annet enn at den gjør atferden for å unngå smerte. Denne metoden er derfor av veldig ineffektiv og lite nyttig.  Må presisere at dette ikke er en metode Balto Hundetjenester benytter eller støtter. Ovenfor er det nevnt mange metoder som man heller bør ta i bruk og som skaper god relasjon mellom deg og hunden, og påfører hunden ikke noen form for ubehag da vi legger opp til at hunden skal mestre de oppgavene vi presenterer for hunden.  

Similar Posts