Kundeskjema for hundelufting

Dette skjemaet må fylles ut for at vi skal finne rett hundelufter og legge tilrette for en trygg, god og balansert hverdag for nettopp din hund. Fyll ut skjemaet etter beste evne. Det er en grunn til at vi stiller akkurat disse spørsmålene.
Dette skjemaet lager ikke en bruker til deg i nettbutikken og binder deg ikke til noen avtale. Du trenger kun å sende inn skjemaet første gangen hunden skal luftes og ved eventuelle endringer siden sist.