Ryggproblemer er svært vanlig hos dyr og er en pasientgruppe jeg ofte ser på klinikken. Årsaken kan være en kombinasjon av flere ting, som for eksempel artroser, muskulære plager, avlastning eller traume.
 
Symptomene starter vanligvis som en endring i hundens adferd. Rastløshet i form av at hunden flytter seg mye rundt for å finne en behagelig posisjon er vanlig å se. Andre endringer kan være problemer med å reise seg opp fra sittende/liggende posisjon, vanskelighet med å hoppe opp/ned fra høyder (feks. møbler og bil), problemer med å gå på glatte underlag eller endring i positur og bevegelse.
 
En hund med korrekt vektfordeling bærer 60% av kroppsvekten sin med frambeina og 40% med bakbeina. Ryggen er ”broen” mellom disse, og derfor er det også vanlig å finne ryggproblemer hos hunder som for eksempel har avlastet et smertefullt fram- eller bakbein. Det er viktig å finne årsaken til smerten for å kunne behandle den over tid og ikke bare maskere symptomene med smertestillende.
 
Hunder er gode på å skjule smerter og det er ikke alltid åpenbart for eier at hunden har vondt. I mange tilfeller viser hunden små signaler på ubehag som ikke alltid er like lette å plukke opp, i tillegg til de nevnte adferdsendringene. Dempende signaler som pesing, slikking på snute, gjesping og endring i ansiktsuttrykk er eksempler på at hunden er ukomfortabel.
Dersom det er mistanke om skade og smerte må dette alltid utredes hos veterinær før oppstart av fysioterapi og trening.

Similar Posts