Skiveprolaps er en nevrologisk lidelse som rammer mange hunder. Det fører ofte til nedsatt funksjon i 2 eller flere bein, og i alvorlige tilfeller er det snakk om delvis eller fullstendig lammelse. For hunder med prolaps er det viktig å komme raskt i gang med behandling. Oppsøk alltid veterinær ved første mistanke om prolaps.
 
Hundens rygg er satt sammen av 7 nakkevirvler, 13 brystvirvler, 7 korsyggsvirvler, 3 korsbensvirvler og et ulikt antall halevirvler. Sammen danner alle ryggvirvlene et slags rør som beskytter rundt ryggmargen. Mellom hver ryggvirvel (utenom halevirvlene) ligger det en skive som kalles for en intervertebral skive, og denne forbinder en og en virvel sammen, i tillegg til at den fungerer som en støtdemper.
 
På innsiden av skiven finnes et gelè-liknende innhold som kalles for nucleus pulposus. Når skiven brytes ned, kan innholdet presses ut og opp mot ryggmargen. Dette skaper et trykk på nerverøtter i det gitte området eller på selve ryggmargen. Dette fører til smerter, nerveskade og paralyse i det området som nervene omfattet av prolapsen befinner seg i.
 
Etter undersøkelse og behandling hos veterinær er det veldig viktig med riktig rehabilitering for å returnere hunden til normal funksjon. Innledningsvis er det viktig å trene lite og ofte, med veiledning fra dyrehelsepersonell. Sørg for at du gjennomfører rehabiliteringen hos dyrehelsepersonell med spesialkompetanse innen fysioterapi og rehabilitering. På denne måten sikrer man en kontrollert progresjon sammen med noen som har kunnskap om sykdomsforløpet når en slik skade skal rehabiliteres. Du får også veiledning underveis som minimerer sjansen for tilbakefall og sekundære problemer senere i hundens liv.

Similar Posts